Нашата веб-страница користи колачиња за статистичка анализа и за подобрување на корисничкото искуство. Продолжувајќи да ја користите нашата страница, Вие се согласувате со овие услови. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за приватност.

x
x

Политика на приватност и заштита на личните податоци

Оваа политика за приватност го регулира начинот на кој Тојота Авто Центар ДООЕЛ со адреса Булевар 8-ми Септември број 21, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, собира, користи и одржува податоци собрани за време на посетите на нашата веб-страница. Оваа политика за приватност се однесува само на веб-страниците (во сопственост на Тојота Авто Центар ДООЕЛ) и не се однесува на лични информации собрани на други начини. Оваа политика не се применува ако на нашите веб-страници им се пристапува преку други страници.


За време на вашата посета преку Интернет, вашата приватност е целосно почитувана и нашите активности одговараат на европските закони, Општата регулатива за заштита на личните податоци (Општа регулатива за заштита на личните податоци 2016/679 од 27 април 2016 година) и законите на Република Северна Македонија.


Информации што ги собираме:


Јавни записи

Секој посетител на нашата страница може да ја посети и користи нашата страница без да го открие својот идентитет или какви било други лични информации во врска со тоа.

Кога ја посетувате нашата веб-страница, земете ја предвид природата на веб-страницата, колекцијата на кориснички податоци и статистичките показатели што се користат за подобрување на квалитетот на веб-страницата. Таквите информации може да вклучуваат име на прелистувачот, број на посети, просечно време поминато на страницата, типот на компјутер и технички информации за врската што ја користи корисникот за време на посетата, како што се оперативниот систем и давателот на услугата на Интернет, IP адресите (Интернет протокол) кои се доделени од интернет провајдерите и се различни за секој корисник на Интернет.

 

Лични информации

Кога користите одредени функции (апликации, барања) на нашата страница, како што се формулари за контакт, барања за понуда на возила, тест возење побарувања за услуги и резервни делови, барања за вести, објави и промоции, итн. Тојота Авто Центар ДООЕЛ ги обработува Вашите лични информации и информации за контакт само ако доброволно ги доставите до нашата веб-страница се со цел да ги користите нашите услуги и производи. Овие лични информации можат да го содржат вашето име, презиме, е-пошта, бројот на шасија на возилото, телефонски број и / или други информации за контакт, кои се користат во согласност со политиката за приватност и целта за која сте ги оставиле.

 

Цели, обработка и употреба на податоци

Целите за кои собираме информации се следни:

Обработка на вашето барање;

Управување со врските со клиентите;

Спроведување на истражување, истражување или статистика за подобро проценување на квалитетот на производите и предвидување на потребите на неговите клиенти;

Анализа и оптимизација на веб-страница;

Испраќање на нашите промотивни понуди, вести и настани (билтени, покани, прашалници, истражувања и други публикации).

 

Приматели на лични податоци

Личните податоци што ги обработуваме ќе бидат споделени од Тојота Авто Центар ДООЕЛ на ограничен број на корисници, се со цел за обработка, а како што следува:

Цел на раздвојување

Безбедност и складирање на податоци

Целокупната комуникација помеѓу корисниците и страната се врши преку безбеден шифриран протокол (https).

Обработката на вашите лични податоци ќе се изврши во согласност со правилата за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија, со преземање на сите технички и организациски мерки утврдени за да се обезбеди доверливост и заштита на обработката на личните податоци што ги имаме. Вработени во компанијата Тојота Авто Центар ДООЕЛ се должни да ги чуваат сите информации (вклучително и личните податоци) доверливо при извршување на своите должности. Компанијата Тојота Авто Центар ДООЕЛ применува безбедносни мерки за собирање, складирање и обработка на информации за да се заштити од пристап, промена, откривање или уништување на вашите лични информации, како и не лични информации зачувани на нашата страница. Личните податоци можат да бидат објавени само на надлежните органи, како што е предвидено со закон.

Податоците ќе се чуваат за одреден временски период, сè додека причината за напуштањето се уште е валидна. Во овој период, ги задржувате сите Ваши индивидуални права, како што се пристап, корекција, ограничување на обработката, пренесување, приговор и право да не бидат подложени на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање.

Периодот на чување на вашите лични податоци собрани од Тојота Авто Центар ДООЕЛ може да се утврди заради обработка на податоците според следниве критериуми:

  1. Времетраење на договорот склучен со вас во согласност со законот;
  2. Времетраење на деловниот однос со вас.

Податоците зачувани за одредени цели се чуваат како што е потребно за целите на обработката на личните податоци дадени во делот „Цели, обработка и употреба на податоци“.

 

Веб-прелистувачи

„Колачињата“ се мали текстуални датотеки што се снимаат на вашиот уред (компјутер, мобилен телефон, таблет, итн.) за да ги следат движењата на прелистувачот од веб-страницата и не се поврзани со вашите лични информации што вие ги давате. Со помош на овие датотеки, посетителите се следат, се собираат податоци за да го подобрат искуството на корисниците и да ја оптимизираат и подобрат функционалноста на страницата. Веб-страницата има еден вид колаче што се чува на компјутерот на корисникот сè додека е поставено во прелистувачот. Корисниците можат да изберат да ги одбиваат колачињата. Ако корисниците ја одберат оваа опција, дел од веб-страницата може да не работи правилно.

Кога посетувате некоја од нашите веб-страници, или ги користите нашите апликации или други дигитални алатки, во зависност од вашата согласност, ние може да користиме колачиња и други технологии за да ги собереме следниве информации:

Компанијата Тојота Авто Центар ДООЕЛ користи колачиња од трети страни (Google Analytics). Овие колачиња се за анонимна статистика и не содржат лични информации.

Запомнете дека секогаш имате целосна контрола врз колачињата. Повеќето пребарувачи нудат целосно исклучување на колачињата преку опции, за секој прелистувач одделно.

 

Маркетинг

Информациите собрани преку употреба на колачиња може да се користат за маркетинг на Google AdWords и Facebook или за рекламирање на други веб-страници што треба да ги посети корисникот кој претходно ја посети нашата веб-страница.

Google, Facebook и другите трети страни прикажуваат AdWords, т.н. „реклами“ на различни страници и апликации што корисникот ги посетува и користи. Овие „реклами“ се засноваат и на претходни посети на корисниците на нашата веб-страница користејќи колачиња.

Корисниците можат да ги прилагодат своите преференци за тоа како Google и Facebook ги рекламираат со пристап до следниве страници:

 

За Google:

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en,

 
За Facebook:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Корисникот може целосно да се откаже од овој вид рекламирање врз основа на неговиот претходен интерес со поставување на поставките за колачиња во прелистувачот што го користи корисникот. DoNotTrack ("DNT") е функционалност што му овозможува на корисникот да го постави својот прелистувач на начин што ги информира веб-страниците дека неговото прелистување на веб не е подготвено за прегледување. Со функцијата "DNT", корисникот може да го активира или оневозможи, со посета на делот "Преференци" или "Поставки", во зависност од видот на веб-прелистувачот што го користи.

 

Слобода на избор, договор и ваши права

Вие ги контролирате информациите што ги давате на нашата веб-страница. Меѓутоа, ако одлучите да не ги оставите вашите информации, имајте предвид дека можеби нема да можете да пристапите до одредени делови на веб-страницата.

Со пополнување на барањата (обрасците за контакт) достапни на нашата веб-страница, вие ја прифаќате оваа политика за приватност и се согласувате да бидете контактирани според информациите наведени во контакт.

Ние целосно ќе ги почитуваме сите Ваши права во согласност со Правилата за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија и Општата регулатива за заштита на личните податоци на членките на Европската унија (GDPR).

Во согласност со постојните регулативи за заштита на личните податоци, имате право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката, да добиете копија на Вашите лични податоци за свои цели или да ги пренесете на друг давател на услуги по желба како и правото да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци кога таквите податоци се обработуваат за цели на директен маркетинг и не подлежат на зачувување и автоматско донесување на одлуки.

Сите овие права се применуваат во границите предвидени со постојните регулативи за заштита на личните податоци.

Овие права можат да се добијат со едноставно барање на компанијата Тојота Авто Центар ДООЕЛ е-пошта: info@toyota.com.mk

 

Промени во политиката за приватност на личните податоци

Компанијата Тојота Авто Центар ДООЕЛ има право да ја ажурира оваа политика за приватност во секое време. Кога ќе го сториме тоа, ние ќе објавиме известување на веб-страницата и ќе го ажурираме датумот на дното на оваа страница. Корисникот признава и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја разгледува Политиката за приватност и да биде свесен за промените.

 

Прифаќање на услови

Користејќи ја оваа страница, Корисникот се согласува со условите на оваа Политика за приватност. Ако не се согласувате со Политиката, не користете ја веб-страницата.