Не пропуштај

Квалитетот на вашето искуство зависи од вашиот избор

Toyota Авто Центар Дооел користи колачиња или технологии за следење, кои со ваша согласност може да се инсталираат на вашиот уред за следните цели: подобрување на искуството при посета на нашата страница, статистика за посетеност, прикажување персонализирани реклами при посета на партнерски страници и мерење на нивното влијание, користење на податоци за геолокација, за да ви понудиме можности во врска со социјални медиуми. За повеќе информации за нашата политика за колачиња, прочитајте ја нашата Политика и поставки за „колачиња”.

Со кликнување на копчето „Прифаќам “ подолу, се согласувате со користење на колачиња за горенаведените цели. За управување со параметрите за колачиња, кликнете овде: „Управување со моите колачиња”. Некои колачиња се строго неопходни за правилно функционирање на страницата и нашите услуги и се инсталираат автоматски.

TOYOTA „КОЛАЧИЊА“

Како и повеќето веб-страници, така и ние користиме „колачиња” за да понудиме максимално задоволство од нашата веб-страница, нудејќи ја најдобрата можна услуга. Нашите „колачиња” ни овозможуваат да го персонализираме Вашето интернет искуство на нашата веб-страница и да чуваме и пренесуваме информации од страница на страница.

„КОЛАЧИЊА“ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

На веб-страницата се користат функционални „колачиња” за зачувување на Вашите податоци за најава при следната посета. Исто така овие „колачиња” се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство со зачувување на одредени Ваши одлуки, на пр.

„КОЛАЧИЊА“ ЗА ПЕРФОРМАНС

На веб-страницата се користат колачиња за перформанс, за подобрување услугата што ја нудиме преку Интернет, користејќи аналитички софтвер, pop-up прозорци со истражувања или покана за тест возење и понуди за сеопфатно следење на ефективноста и нормалното функционирање на нашите веб-страници.

„КОЛАЧИЊА“ ЗА ТАРГЕТИРАЊЕ

Со цел да се активира целосната практична придобивка од нашата веб-страница, овие колачиња се користат за водење регистар на страниците што сте ги посетиле на нашата веб-страница или за да ви бидат обезбедени дополнителни услуги како на пример „најблискиот овластен дилер на Toyota”. Ова може да доведе до насочени таргетирани реклами кога посетувате други страници освен оние на Toyota. Овие „колачиња” се опционални и треба изречно да бидат прифатени од Вас во банерот за „колачиња” или во дијалогот за поставки во горниот дел на оваа страница.

„КОЛАЧИЊА“ ОД СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

Овие колачиња се користат за услуги на социјалните мрежи.

СТРОГО НЕОПХОДНИ „КОЛАЧИЊА“

Овие колачиња се користат за активирање на основните функции на веб-страницата и за подобрување на нејзината безбедност. Без овие „колачиња”, нашите услуги може да не функционираат правилно. Тие не можат да бидат деактивирани на оваа веб-страница. Генерално, можете да ги оневозможите „колачињата” во секое време во вашиот прелистувач, но тоа ќе го спречи правилното функционирање на веб-страницата.

x
x

Генерална политика на Toyota за приватност и заштита на личните податоци

 

1. ВОВЕД

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје го почитува вашето право на приватност. Без оглед на тоа дали воспоставувате деловен однос со ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ како вработен, клиент, корисник, граѓанин или во друго својство, имате право вашите лични податоци да бидат заштитени. Таквите податоци можат да бидат вашето име, телефонски број, адреса на електронско сандаче (email), но исто така и други податоци како број на шасија, (гео) локација итн.

Во оваа Генерална политика на Toyota/Lexus за приватност и заштита на личните податоци („Политика“) објаснуваме како ги собираме вашите лични податоци, зошто ги собираме, што правиме со вашите лични податоци, со кого ги споделуваме, како ги заштитуваме вашите лични податоци и што вие може да побарате да направиме со вашите лични податоци.
Оваа Политика се однесува на обработката на вашите лични податоци во контекст на управување со човечки ресурси и активности поврзани со вработените (управување со плаќањата, безбедност и здравје при работа, избор, организациски развој), како и во контекст на разни услуги, алатки, апликации, веб-страници, портали, (Интернет) промоции при продажби, маркетинг активности, спонзорирани платформи на социјални медиуми итн. кои се обезбедени или администрирани од нас или во наше име.

Оваа политика содржи општи правила и објаснувања. Истата е надополнета со одделни конкретни известувања за приватност, поврзани конкретни услуги, алатки, апликации, веб-страници, портали, (Интернет) промоции при продажби, маркетинг активности, спонзорирани платформи на социјални медиуми итн., обезбедени или администрирани од нас или во наше име. Овие известувања за приватност ќе ви бидат соопштени секогаш кога вашите лични податоци се потребни во контекст на горенаведените активности (на пр. преку Интернет-страници, портали, индивидуални комуникациски услуги, информативни билтени, потсетници, истражувања, понуди, настани итн.).

Оваа Политика се однесува на сите ваши лични податоци собрани и користени од (или во име на) ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ (во натамошниот текст само „Тојота“, „ние“, „нас“ и „нашите“).

Со прифаќање на одредбите од оваа Политика, вие се согласувате со обработка на вашите лични податоци на начините опишани во Политиката.

На крајот од оваа политика можете да најдете дефиниции за одредени клучни поими употребени во оваа Политика, кои се означени со голема буква (на пример, Лични податоци,

Обработка, Контролор итн.).

 

2. КОЈ Е ОДГОВОРЕН ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје („Тојота“, „ние“, „нас“ или „нашите“)
ЕМБС 5376947
Скопје
Северна Македонија

3. КОГО МОЖЕТЕ ДА КОНТАКТИРАТЕ АКО ИМАТЕ ПРАШАЊА ИЛИ БАРАЊА?

КОНТАКТ ЗА ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Овозможуваме Контакт во врска со прашања поврзани со Заштитата на Личните Податоци, каде што ќе одговориме на вашите прашања или барања во врска со оваа Политика, конкретни известувања за приватност, Вашите Лични Податоци (и нивна Обработка).

Било какви прашања, барања или поплаки во врска со примената на оваа Политика или остварувањето на вашите права, како што е опишано во оваа Политика, може да ги упатите на следниот Контакт во врска со прашања поврзани со Заштитата на Личните Податоци:

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
Бул. 8-ми Септември бр. 21, Скопје - Карпош
info@toyota.com.mk

 

4. ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Ние ја цениме вашата доверба и се заземаме обработката на вашите Лични Податоци да биде законито, правично, транспарентно и безбедно. Главните начела што ги применуваме се следниве:

 

5. ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА

Кога ги бараме вашите Лични Податоци, секогаш јасно ќе ве информираме кои ваши Лични Податоци ги собираме. Овие информации ќе ви бидат дадени преку конкретно известување за приватност на податоци, кое може да вклучува, на пример, конкретна услуга (вклучувајќи комуникациска услуга), електронски билтен, потсетници и писма, истражувања, понуди, покани за настани итн.

Ви обрнуваме внимание дека во согласност со важечкото законодавство за заштита на личните податоци, вашите лични податоци може да бидат обработени ако:

 

6. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ние ги обработуваме вашите Лични Податоци за конкретни, јасни и легитимни цели и последователно нема да ги обработуваме вашите Лични Податоци на начин што е некомпатибилен со тие цели.

Таквите цели може да бидат исполнување на нарачка направена од вас, подобрување на вашите посети на која било од нашите веб-страници или портали, целокупно подобрување на нашите производи и услуги, обезбедување услуги или апликации, маркетинг активности итн. Целта на секоја Обработка на вашите Лични Податоци ќе биде јасно наведена во конкретното Известувањето за приватност на податоци во врска со таа конкретна Обработка. Ова известување за приватност ќе биде достапно, на пример, на веб-страница или портал, во апликација, во електронски билтен, итн.

 

7. ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ТОЧНИ И АЖУРИРАНИ

За нас е важно да одржуваме точни и ажурирани записи за вашите Лични Податоци. Ве молиме, информирајте нè за какви било промени или неточности во вашите Лични Податоци што е можно побрзо, контактирајќи нѐ на начин опишан во Точка 3 КОГО МОЖЕТЕ ДА КОНТАКТИРАТЕ АКО ИМАТЕ ПРАШАЊА ИЛИ БАРАЊА?. Ние ќе ги преземеме потребните активности за бришење или ажурирање (каде што е потребно) на какви било неточни или застарени Лични Податоци.

 

8. ПРИСТАП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Имате право да пристапите до вашите лични податоци кои ги обработуваме и ако овие лични податоци се неточни или нецелосни, имате право да побарате исправка. Во секое време, под услови утврдени со закон, може да побарате бришење на вашите лични податоци („право да се биде заборавен“) или ограничување на обработката. За повеќе информации во врска со вашите права, ве молиме контактирајте нѐ на начин опишан во Точка 3 КОГО МОЖЕТЕ ДА КОНТАКТИРАТЕ АКО ИМАТЕ ПРАШАЊА ИЛИ БАРАЊА?.

 

9. КОЛКУ ДОЛГО ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите Лични Податоци ги чуваме во согласност со важечкото законодавство за заштита на Личните Податоци за периодот кој е неопходен за исполнување на целите за кои ги обработуваме или за исполнување на нашите законски обврски. Роковите за чување на вашите Лични Податоци се наведени во секое конкретно Известувањето за приватност на податоци во врска со таа конкретна Обработка.

За дополнителни информации за тоа колку долго ќе се чуваат одредени Лични Податоци пред да бидат избришани од нашите системи и бази на податоци, исто така можете да контактирате со нас на начинот опишан на начин опишан во Точка 3 КОГО МОЖЕТЕ ДА КОНТАКТИРАТЕ АКО ИМАТЕ ПРАШАЊА ИЛИ БАРАЊА?.

 

10. ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ние применуваме збир на соодветни технички и организациски безбедносни мерки за да ги заштитиме вашите Лични Податоци од незаконски или неовластен пристап или употреба, како и од случајно губење или оштетување на нивната целина. Овие мерки се развиени во согласност со информатичката технологија што ја користиме, поврзаните трошоци за спроведување, природата, обемот, контекстот и целите на обработката, како и во согласност со стандардите и практиките применети во нашата индустрија.

Вашите лични податоци може да бидат обработени од трето лице – Обработувач само под услови предвидени со закон и само ако тој се согласи да ги примени истите технички и организациски безбедносни мерки.

Одржувањето на безбедноста на податоците значи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и од случајно губење, уништување или оштетување на вашите лични податоци:

a) Доверливост: ние ги штитиме вашите лични податоци од несакано откривање на трети лица.

б) Целокупност и интегритет: ние ги штитиме вашите лични податоци од промени од неовластени трети лица.

в) Достапност: гарантираме дека само овластените лица имаат пристап до вашите лични податоци кога тоа е потребно.

Нашите мерки за безбедност на лични податоци вклучуваат, но не се ограничени на: безбеден пристап, системи за резервна копија, мониторинг, редовно тестирање, оценување и евалуација на ефективноста на техничките и организационите мерки за да се гарантира безбедноста на обработката итн.

 

11. ОТКРИВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во зависност од целите за кои ги собираме вашите лични податоци, под услви утврдени со закон, можеме да ги откриеме на следниве категории на корисници:

а) Во рамките на нашата организација:

б) Трети лица – бизнес партнери:

в) Останати трети лица:

Ви обрнуваме внимание, дека третите лица - примачи наведени во точките (б) и (в) погоре - особено добавувачите на стоки и услуги за вас преку услугите или апликациите на Toyota/Lexus или преку нивните сопствени канали - можат одделно да собираат Лични Податоци од вас. Во овој случај, овие трети страни се единствено одговорни за администрирањето на овие Лични Податоци и вашиот однос со нив е регулиран од политиките за доверливост што тие ги применуваат врз вас и со кои треба да бидете запознаени.

 

12. КОРИСТЕЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

Ако при користење на нашата веб-страница или портал, ја користите вашата регистрација во одредена социјална мрежа (на пример, вашиот профил на Facebook), ние ги бележиме вашите лични податоци достапни на тие социјални мрежи и со вашето користење на таква социјална мрежа значи дека вие изрично сте го одобриле давањето на тие ваши Лични Податоци регистрирани од нас преку оваа алатка.

Линкови: На нашата веб страница може да обезбедиме линкови до веб страници или извори на информации на трети лица. Обезбедувањето на таквите линкови од наша страна не значи дека препорачуваме било која од информациите, производите или услугите до кои доаѓате преку таквите линкови. Не сме одговорни за содржината или перфомансите на било кој дел од Интернетот, вклучувајќи ги и другите веб страници до кои нашата веб страница може да Ве одведе или до кои може да пристапите преку нашата веб страница. Ве молиме да нѐ информирате доколку наидете на грешки или несоодветен материјал на веб страниците до кои нашата веб страница Ви дава линкови.

Датотеки за евиденција: Кога ја посетувате нашата Веб страна, нашиот веб сервер автоматски го зачувува името на доменот или IP адресата на компјутерот кој го испраќа барањето (обично компјутер на вашиот провајдер на интернет пристап) вклучително датумот, времето и времетраењето на вашата посета, подстраниците/URL адресите кои ги посетувате и информации за апликациите и терминалите кои ги користите за преглед на нашите страници.

Колачиња: Со цел да ја направиме нашата Веб стрaница што е можно поедноставна за користење, ние користиме колачиња. Колачињата се мали текстуални датотеки кои се зачувани во вашиот пребарувач. Овие датотеки ни помагаат да препознаеме одредени параметри на нашите посетители при сурфањето и според тоа да ја дизајнираме нашата страна. Најголемиот дел од колачињата кои ги користиме се колачиња за сесија. Тие автоматски се бришат на крајот на вашата посета. Меѓутоа, користиме и трајни колачиња. Тие служат за подобрување на упатствата за корисниците. Нашите колачиња не собираат лични податоци и не се соодветни за ваша идентификација на Веб страни на трети лица. Можете да го нагодите вашиот пребарувач да Ве известува за поставувањето на колачиња со цел користењето на колачињата да биде транспарентно за вас. Во принцип, може и да одбиете да прифатите колачиња преку нагодувањата на Вашиот пребарувач. Меѓутоа, ова може да значи дека може да не бидете во можност да ги користите функциите на нашата веб страница.

Ние понекогаш посредуваме во објавување на (лични) податоци преку социјалните мрежи, како што се Twitter и Facebook. Социјалните мрежи имаат свои услови за користење, кои треба да ги знаете кога сте активни преку нив. Потсетуваме дека објавите на социјалните мрежи може да имаат одредени последици, вклучувајќи ја и доверливоста на вашите Лични податоци или Личните податоци на лицата кои ги споделувате, на пример, неможноста да се повлече објава на краток рок. Вие сте единствено одговорни за вашите објави на социјалните мрежи. Ние не сме одговорни за вашите објави.

Опции за барање на информации: Ние обезбедуваме различни информации и опции за консултација преку образец за контакт на нашата веб страница. Во зависност од опцијата која ќе ја изберете, ние обработуваме различни лични податоци:

а) Контакт
Ако нѐ контактирате преку еден од каналите наведени на нашата веб страница, ние ќе ги обработиме сите лични податоци што се содржани во вашата порака и што вие сте ги обезбедиле, со цел да го обработиме и да одговориме на вашето барање.

b) Информации преку пошта/електронска пошта
Доколку сте побарале да биде испратен материјал за информации, ние ќе ги обработиме податоците кои ќе ги наведете во образецот за контакт, барем вашето име и презиме и податоци за контакт каналот кој сте го избрале (поштенска адреса и/или електронска пошта) за еднократна испорака на материјалот кој сте го побарале.

c) Консултации по телефон
Доколку сте побарале консултации по телефон, ние ќе ги обработиме податоците кои ги кои ќе ги наведете во образецот за контакт, барем вашето презиме и име како и вашиот телефонски број со цел да ја обезбедиме бараната консултација по телефон.

d) Лична консултација
Доколку сте побарале лична консултација, ние ќе ги обработиме податоците кои ќе ги наведете во образецот за контакт, барем вашето презиме и име како и вашиот телефонски број и/или електронска пошта, со цел да Ве контактираме за да закажеме состанок за лична консултација.

 

13. ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НАДВОР ОД ЕУ/ЕЕП

Вашите Лични податоци може да бидат пренесени на приматели кои можат да бидат надвор од ЕУ/ЕЕП и може да бидат обработени од нас и тие примачи надвор од ЕУ/ЕЕП исклучиво во согласност со важечкиот закон. Ние применуваме соодветни конкретни мерки за да обезбедиме соодветно ниво на заштита на вашите Лични податоци при пренесување во земји надвор од ЕУ/ЕЕП, кои генерално не обезбедуваат исто ниво на заштита на податоците како ЕЕЗ или за истите не може да се претпостави нивото на заштита.

Ние секогаш ќе ве известуваме јасно кога вашите лични податоци ќе бидат пренесени надвор од ЕУ/ЕЕП. Овие информации ќе ви бидат дадени преку конкретно Известувањето за приватност на податоци во врска со таа конкретна Обработка (вклучувајќи и услуги за електронски комуникации), електронски билтени, потсетници, истражувања, понуди, покани за настани итн.

 

14. ВАШИТЕ ПРАВА

Ние сакаме да бидеме што е можно потранспарентни кон вас, затоа вие можете да ни покажете кој е вашиот избор како сакате да ги користиме вашите Лични податоци.

 

15. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Субјектите на личните податоците можат да ги користат правата според оваа Политика со поднесување барање за остварување на соодветното право.

Барање за остварување на правата на субјектите на лични податоци може да се поднесе на следниот начин:

Барањето за остварување на правата во врска со заштитата на личните податоци треба да ги содржи следниве информации:

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје обезбедува информации за преземените активности во врска со барањето за остварување на правата на субјектите во рок од 15 односно 30 дена (во зависност од природата на барањето) по приемот на барањето.

Ако постои законска можност, роковите од претходниот став може да се продолжи за дополнителни 60 дена, земајќи ги предвид комплексноста и бројот на барања од одредено лице. ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје го информира лицето за секое такво продолжување во рок од 15 односно 30 дена (во зависност од природата на барањето) по приемот на барањето, наведувајќи ги причините за доцнењето.

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје не е должен да одговори на барање во случај да не е во можност да го идентификува субјектот на податоците.

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје може да побара обезбедување дополнителни информации потребни за потврда на идентитетот на субјектот на податоците.

Кога барањето е поднесено по пат на електронски средства за комуникација, информациите, каде што е можно, се обезбедуваат со електронски средства, освен ако субјектот на лични податоци не побарал поинаку.
Ве молиме да имате во предвид дека имате право да поднесете барање против Контролорот до надлежниот орган за заштита на личните податоци („ОЗЛД“).

Во однос на ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје (како Контролор) надлежен ОЗЛД е Агенцијата за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија.

 

16. ПРАВНИ ИНФОРМАЦИИ

Наводите од оваа Политиката ги дополнуваат и не ги заменуваат другите наводи од важечкото законодавство за заштита на Личните податоци. Во случај на судир помеѓу оваа Политика и важечкото законодавство за заштита на податоците, предност ќе има последното.

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје има право да ја менува оваа Политика во секое време. Во таков случај, ние ќе ве известиме за ваквите промени и ќе ве замолиме да се запознаете со најновата верзија на оваа Политика и да го потврдите нејзиното прифаќање. Политиката е достапна на www.toyota.com.mk, каде можете да се запознаете со неа и со сите последователни промени.

 

17. ДЕФИНИЦИИ

Во оваа политика, следниве термини ги имаат следниве значења:

а) Контролор (на Лични податоци) е организација која ги одредува целите за кои и начинот на кој се обработуваат вашите Лични податоци. Освен ако не ве известиме поинаку, Контролор на вашите Лични податоци е ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 5376947. Може да ви дадеме дополнителни информации преку одделни Известувања за приватност на податоци во врска со конкретна услуга (вклучително и услуги за електронски комуникации), електронски билтени, потсетници, истражувања, понуди, покани за настани и сл.

б) Обработувач (на Лични податоци) е лице или организација која ги обработува вашите Лични податоци во име на Контролорот.

в) Контакт за прашања во врска со заштита на Личните податоци означува електронска адреса и поштенска адреса за контакт на ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, преку кои можете да контактирате со Контролорот за прашања или барања во врска со оваа Политика и/или (Обработката на) вашите Лични податоци, кој таквите барања и прашања ќе ги обработи и ќе одговори на истите.

г) ЕЕП означува Европски Економски Простор (= држави-членки на Европската унија + Исланд, Норвешка и Лихтенштајн).

д) Лични податоци се сите информации што се директно поврзани со вас или овозможуваат ваша идентификација, како што се вашето име, телефонски број, адреса на електронско сандаче, број за идентификација на автомобил (VIN), (гео-) локација, итн.

ѓ) Обработка е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз вашите Лични податоци или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување и сите други форми на употреба на вашите Лични податоци.