Не пропуштај

Нашата веб-страница користи колачиња за статистичка анализа и за подобрување на корисничкото искуство. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за приватност и Известување за приватност на податоци.

Дали се согласувате со овие услови?

x
x

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ова Известување за приватност содржи информации за обработката на вашите лични податоци од наша страна, со цел:

− Да ви ги претставиме наши производи и услуги,
− Да ги проследиме и исполниме вашите барања упатени до нас,
− Ефикасно да ги менаџираме вашите релации и контакти со нас,
− Да ви испратиме одредени маркетинг известувања и покани за одредени истражувања, доколку сте дале согласност за тоа.

Ова известување за приватност е составен дел од нашата Генерална политика на Toyota/Lexus за приватност и заштита на личните податоци („Генерална политика за приватност“), која ги содржи општите правила за обработка на вашите лични податоци и е достапна во нашиот салон во хартиена форма како и на https: // www. toyota.com.mk/article/politika-na-privatnost-i-zashtita/.

ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 5376947 и седиште на Бул. 8-ми Септември бр. 21, Скопје – Карпош како Контролор, ги собира и ги обработува вашите лични податоци (како што е наведено подолу) за целите опишани подолу.

Кои лични податоци ги собираме?

Ги собираме следниве категории на ваши лични податоци:

Во случај да сте склучиле договор за финансирање или лизинг, Овластениот трговец може да биде овластен да ги обработува вашите лични податоци потребни за пополнување на формуларите поврзани со договорот и да ги внесе овие информации во системите на соодветната финансиска институција/давател на лизинг. Во врска со ова, треба да се запознаете и со известувањата за приватност на податоци на соодветната финансиска институција/давател на лизинг.

Лични податоци на трети лица обезбедени од вас:

Цели и правни основи за обработка на вашите лични податоци

Ние ги обработуваме вашите лични податоци за целите и врз основа на правните основи опишани како што следува:

Цел Правни основи

За обработка и исполнување на вашите барања:

 
 • За обработка и исполнување на вашите барања за тест возење, понуда, брошура, резервација или информации за производи и услуги или кое било друго барање за информации.
Извршување на договор
 • За да ве контактираме со цел да ве информираме по однос на исполнување на ваше барање, како и за да добиете повратни информации
Извршување на договор
 • За да се следи локацијата на отстапено тест-возило.
Законски интерес на Контролорот
За исполнување на договори меѓу нас и вас:  
 • За исполнување на договори склучени меѓу нас (набавка на автомобил Toyota/Lexus, вклучувајќи лизинг, регистрација, пренос, одржување и поправка, сервис во гарантен рок, услуги за мобилност итн.).
Извршување на договор
 • За да ве контактираме со цел да ве информираме за спроведувањето на релевантните договори, како и за да добиете повратни информации.
 
 • За да ви испратиме пораки со кои ќе ве потсетиме за претстојни настани поврзани со сервис во гарантниот рок на вашиот автомобил.
 
За да го подобриме квалитетот на нашите производи, услуги и искуството со клиентите:  
 • За да ве контактираме при спроведување на сервисни кампањи применливи за вашиот автомобил Toyota/Lexus, за исполнување на обврските за заштита на здравјето и безбедноста согласно законот за заштита на потрошувачите.
Извршување на законска обврска
 • За да ви испратиме анкети за ваши препораки како клиент (со исклучок на маркетинг истражување или маркетинг содржина).
Законски интерес на Контролорот или трето лице
За да ви испратиме маркетинг пораки и маркетинг истражувања:  
 • За да ви испратиме придружни понуди кон известувањата за претстојни или услуги кои истекуваат (на пример: понуда за да ве потсетиме на претстојната услуга, технички преглед итн.).
Ваша согласност (изричито дадена од вас)
 • За да ви испратиме/ ве информираме за персонализирани понуди за брендирани производи и услуги на Toyota, Lexus и/или Kinto, кои може да ве интересираат.
 
 • За да ви испратиме информации и покани за настани организирани од наша страна.
 
 • За да ве контактираме и да ви испратиме маркетинг истражување и истражување со маркетинг, рекламна или промотивна содржина.
 

Кој може да ве контактира? ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, како и примателите наведени во делот „Приматели на вашите лични податоци“ подолу.

Ве уверуваме дека вашата согласност нема да се искористи за да ви испраќаме небарани рекламни пораки/пошта или да ве затрупаме со пораки. Ние би сакале да го знаеме вашето мислење и да дознаеме за вашите интереси, преференци и очекувања преку градење профил на клиент врз основа на анализа на информациите што ги добиваме за вас. Истото ќе го користиме за да ги персонализираме нашите пораки до вас и да ви испраќаме персонализирани понуди, реклами и покани.

 
За да управуваме со вашите лични податоци:  
 • Вашите лични податоци можат да се комбинираат, обработуваат, споделуваат и зачувуваат во централните системи управувани од нас и/или од соодветните приматели наведени во делот „Приматели на вашите лични податоци“ подолу. Овие активности имаат за цел:
  - Ефикасно управување со вашите лични податоци
  - Да овозможат најдобро можно искуство на клиентите.
Законски интерес на Контролорот или трето лице
 • За да ги менаџираме податоците за согласноста која сте ја дале (на пример: за да бидете информирани дека сте се согласиле да ви испраќаме маркетинг материјали).
 
Законска обврска за споделување на вашите лични податоци:  
 • За исполнување на нашите законски обврски (на пример: за извршување на судски налог или наредба или барање од соодветен орган (полиција итн.), за исполнување на даночни обврски).
Извршување на законска обврска

Рокови за чување на вашите лични податоци

Вашите лични податоци нема да се чуваат подолго отколку што е потребно за да се постигнат целите утврдени во ова Известување за приватност. Кога ќе се постигне целта/целите за лпо се собрани, вашите лични податоци ќе бидат избришани или анонимизирани (обезличени).
Нашите политики и процедури се засноваат на следниве критериуми за утврдување на роковите за чување на личните податоци во контекст на целитеопишани погоре:

Приматели на вашите лични податоци

Вашите лични податоци може да се споделат со следниве приматели или категории на приматели:

Toyota Balkans, 163 Tsarigradsko shosse Blvd., Sofia, Bulgaria
Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium
Inchcape plc, 22a St James’s Square, SW1Y 5LP, London, UK
Inchcape Management (Services) Ltd, 22a St James’s Square, SW1Y 5LP, London, UK
Овластени од горенаведените лица - даватели на услуги во врска со исполнување на горепосочените цели.

Откривање/пренесување на вашите лични податоци во земји надвор од Европската Унија (ЕУ)/Европскиот Економски Простор (ЕЕП)

Можеме да ги пренесеме вашите лични податоци надвор од ЕУ/ЕЕП, вклучително и во Соединетите Американски Држави и Велика Британија, доколку е потребно: (i) за да постигнеме која било од целите утврдени во ова Известување за приватност и/или (ii) за откривање на вашите лични податоци на трети лица (вклучително и оние наведени во поглавјето „Приматели на вашите лични податоци“) во согласност со ова Известување за приватност.

Во случај вашите лични податоци да бидат пренесени надвор од ЕУ/ЕЕП, ќе се погрижиме да се применат следниве мерки: