x
x

Yaris Hybrid Fancy

Дата на прва регистрација:
26.03.2018 година

Цена:
911.400 денари

Информативна цена во евра:
14.700 €

НАЗАД НА СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА