x
x

Yaris 1.0 Terra

Дата на прва регистрација:
31.07.2017 година

Цена:
589,000 денари

Информативна цена во евра:
9.500 €

НАЗАД НА СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА