x
x

Auris 1.8 Hybrid Touring Sports Fancy

Дата на прва регистрација:
05.03.2018 година

Цена:
1.178.000 денари

Информативна цена во евра:
19.000 €

НАЗАД НА СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА