x
x

Квалитетот и сигурноста на вашата Toyota и по пет изминати години

 

Продолжете со редовното одржување на вашата Toyota во овластениот сервис и запознајте се со специјалните пакети за постари возила:

 

1. Редовно одржување Тип А (Toyota моторно масло + филтер за масло + работна рака) со бенефицирани цени.

2. Бесплатна проверка на здравјето на вашата Toyota во 62 точки.

3. Идентификација на неправилности и изготвување понуда со пониски цени за 20% на оригинални делови. Понудата е со важност 3 месеци.

 

Овластениот сервис на Toyota најдобро ја познава вашата Toyota.

 

Повеќе информации: 02/ 30 88 842 и 02/ 30 88 823