x
x

VOLVO XC 60 4X4 2.4 DIZEL 163KS AUTOMATIC

Година на производство / прва регистрација:
2010 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
173.765 Km

Цена:
991.380 денари

Информативна цена во евра:
15.990 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
5.510 €

Период на отплата:
2 месеци

Месечна рата:
491 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА