x
x

BMW 520D 177KS EXECUTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2008 година

Регистрирано до:
2017 година

Километри:
160.709 Km

Цена:
651.000 денари

Информативна цена во евра:
10.500 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА